ClickCease

Certificat energetic ieftin și rapid (maxim 24 ore)

Sunt auditor energetic atestat și am la activ multe certificate de performanță energetică întocmite în decursul anilor. Vedeți mai jos care este prețul unui certificat energetic emis de mine pentru o clădire / apartament din București sau județul Ilfov.

Preț certificat energetic (neplătitor de TVA)

Preț certificat energetic apartament în București și județul Ilfov
Garsonieră - 250 lei
Preț certificat energetic apartament în București și județul Ilfov
Apartamente 2 camere - 250 lei
Preț certificat energetic apartament în București și județul Ilfov
Apartamente 3 camere - 250 lei
Preț certificat energetic apartament în București și județul Ilfov
Apartamente 4 camere - 250 lei
Preț certificat energetic casă / vilă în București și județul Ilfov
Casă / vilă - de la 400 lei

(în funcție de complexitate)

Întrucât sunt neplătitor de TVA, nu se mai adaugă altă taxă pentru emiterea unui certificat de performanță energetică.
Nivelul prețurilor pentru emiterea acestuia la apartamente și case a fost stabilit ținând cont de numărul de camere, suprafața construită etc. și vi se va comunica în avans. După emiterea lor, acestea vi se vor transmite fără să fie nevoie să faceți cheltuieli suplimentare (predare personală în București).

Pentru alte detalii sau pentru comenzi vă invităm să mă contactați, puteți să o faceți telefonic, prin e-mail, WhatsApp, SMS sau folosind formularul de contact din acest site. De asemenea, vă aștept la sediul din București, sectorul 6, strada Drenajului nr. 26A.

De ce să lucrați cu mine?

Auditor energetic atestat

Sunt auditor energetic atestat, având la activ un mare număr de acte emise în decursul mai multor ani de activitate.

Prețuri mici

Așa cum ați văzut mai sus, prețul certificatelor energetice este mic, pornind de la 250 lei (apartamente) și 400 lei (case)

Eliberare în maxin 24 ore

Certificatele energetice sunt eliberate în maxim 24 ore de la primirea copiilor după actelor casei și vizitarea ei.

Sunt inginer de specialitate cu mare experiență și am emis până în prezent sute de certificate de performanță energetică.

Principala piață în care îmi desfășor activitatea este reprezentată de toate sectoarele din Municipiul București și din județul Ilfov (Voluntari, Pantelimon, Buftea, Popești- Leordeni, Bragadiru, Chitila, Otopeni, Măgurele etc), dar ocazional întocmesc astfel de documente și în județele vecine (Giurgiu sau Dâmbovița).

Ce este un certificat energetic?

Certificatul de performanță energetică (mai cunoscut sub numele de certificat energetic) este un document ce se poate elabora doar de către specialiști atestați (numiți auditori energetici) conform unei metodologii de calcul și care arată care este performanța energetică a acelei clădiri sau unități de clădire, cuprinzând informații desre consumurile de energie ale clădirii sau unității de clădire și cantitatea de emisii în echivalent CO2.

Pentru clădirile existente, acesta cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

Legea definește o unitate de clădire ca o parte a unei clădiri, care este concepută sau modificată pentru a fi utilizată separat (un etaj sau un apartament dintr-o clădire).

Când este necesar un certificat energetic?

Pentru clădirile existente

Pentru clădirile existente, acest document este necesar atunci când un imobil sau o unitate de clădire (un apartament):

 • se vinde;
 • se închiriază;
 • se renovează major;
 • pentru categoriile de interes și utilitate publică, precum și pentru cele vizitate frecvent de public.

Legea 372 din 2005 completată și modificată definește o renovare majoră acele lucrări care depășesc ca valoare 25% din valoarea de impozitare a clădirii (exclusiv terenul pe care este amplasată).

În scopul informării potențialilor cumpărători sau chiriași, investitorul /proprietarul/ administratorul (după caz)
clădirii sau unității de clădire (apartamentului) va preciza în anunțurile de vânzare sau închiriere informații din certificat cu privire la indicatorii de performanță energetică:

 • clasa energetică;
 • consumul total specific de energie primară;
 • indicele de emisii echivalent CO2 ;
 • consum total specific de energie din surse regenerabile.

Nerespectarea acestei obligații privind anunțurile imobiliare poate conduce la primirea unor amenzi între 1250 lei și 2500 lei.

Pentru clădirile noi, care se construiesc

Pentru imobilele noi (care se construiesc), este necesar ca certificatul să fie prezentat în original comisiei întrunite în vederea recepției la terminarea lucrărilor.

O copie a acestuia se anexează la la procesul-verbal de recepție și constituie parte componentă a cărții tehnice a construcției.

Atenție! Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor și neînsoțit de copia de pe certificat este nul de drept.

Informații utile despre certificatul de performanță energetică

Atenție! Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără să existe un astfel de document sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil, putând fi atacate în instanță.

Pentru clădirile sau unitățile de clădire care se vând sau se închiriază, vânzătorul, respectiv cel care oferă spre închiriere este obligat să pună la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoștință despre performanța energetică a clădirii sau unității de clădire (apartamentului) pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz.

La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligația de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.

La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligația de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.

Pentru clădirile vizitate frecvent de public cu o suprafață utilă totală de peste 250 m2, legislația românească a instituit obligativitatea afișării certificatului la loc vizibil și accesibil, nerespectarea acestei cerințe putând duce la primirea unor amenzi între 1250 și 2500 lei.

Cine trebuie să solicite eliberarea certificatului energetic?

Conform legii, cel care trebuie să solicite auditorului eliberarea unui certificat energetic pentru imobilul sau apartamentul său este (după caz) proprietarul / investitorul / administratorul acestuia.

Care sunt pașii pentru a obține un certificat energetic?

Pasul 1. Mă contactați

Dacă aveți nevoie de acest act pentru locuința dumneavoastră, primul pas este acela de a mă contacta. Aveți posibilitatea de a o face în multiple moduri: telefonic, pe WhatsApp, e-mail, SMS, prin formularele de contact de pe site sau deplasându-vă la sediul meu din București.

După ce mă contactați voi stabili împreună cu dumneavoastră:

 • prețul certificatului energetic;
 • actele necesare (va trebui să-mi înmânați copii după o serie de acte ale imobilului);
 • programul unei scurte vizite la clădire, pentru observații și măsurători.

Vă voi da toate informațiile necesare în cursul acestei convorbiri.

Pasul 2. Consultarea actelor imobilului

Doar datele care pot fi observate vizual sau rezultă dintr-un document acceptabil pot fi luate în considerare, de aceea dumneavoastră trebuie să  puneți la dispoziția auditorilor energetici toate documentele necesare și informațiile legate de constructie:

 • informații cu privire la materialele din care este realizată clădirea;
 • data terminării – data punerii în funcțiune (PIF);
 • planurile imobilului cu precizarea orientării cardinale;
 • numărul de utilizatori;
 • (eventual) date cu privire la consumurile lunare de apă caldă și cele anuale de energie pentru încălzirea imobilului etc.

Voi detalia mai jos actele necesare întocmirii unui certificat de performanță energetică.

Pasul 3. Vizitarea și studierea imobilului

Auditorii energetici trebuie să viziteze imobilul, pentru a obține date suplimentare celor obținute din studierea actelor clădirii primite de la dvs. în copie.

Vizita include un tur al casei/apartamentului (inclusiv pod, subsol, casa scării, balcoane etc.), cu luarea de notițe, studiul documentelor disponibile, evaluarea instalațiilor clădirii, fotografierea elementelor importante, a eventualelor îmbunătățiri realizate și a oricăror detalii esențiale necesare calculelor.

Pasul 4. Efectuarea calculelor de specialitate

Pe baza datelor obținute din studierea actelor clădirii (primite în copie de auditor de la dumneavoastră), completate de cele obținute în cadrul vizitei la imobil, se vor efectua calcule inginerești de specialitate.

Se calculează consumurile specifice cu ajutorul cărora cădirea se încadreaza într-o clasă de performanță energetică (sunt 7 clase energetice, de la A la G), acordăndu-se totodată și o notă energetică (notele fiind de la 1 la 100, nota fiind cu atât mai mare cu cât imobilul are o eficiență energetică mai ridicată).

Pasul 5. Emiterea (tipărirea) certificatului energetic

Ultimul pas este printarea (tipărirea) certificatului de performanță energetică, acesta fiind un act oficial tipărit ce cuprinde o serie de indicatori numerici și indică eficiența energetică a clădirii (sau unității de clădire) care a fost analizată.

Clase de performanță energetică

În funcție de performanța energetică,  o clădire sau o unitate de clădire (un apartament, de exemplu) se poate încadra într-una dintre cele 7 clase energetice, de la A la G, cele mai eficiente energetic fiind în clasa A, iar cele cu eficiența energetică scăzută în clasa G.

Astfel, o clădire caracterizată printr-un consum scăzut de energie, de până la 125 kWh/m2/an se încadrează în clasa A, iar clădirile cu cel mai ridicat consum specific de energie, de peste 820 kWh/m2/an sunt încadrate în clasa G.

Actele necesare eliberării unui certificat energetic

Actele necesare pentru emiterea unui certificat energetic sunt prezentate mai jos. În cazul în care aveți Cartea tehnică a construcției, aceasta ar trebui să le conțină pe toate.

Auditorul energetic atestat vă poate da toate informațiile necesare.

Acte necesare pentru certificat energetic la apartament

Cea mai simplă situație este în cazul apartamentelor, fiind necesară o copie după planul apartamentului sau o copie după schița de la cadastru.

În cazul în care acestea lipsesc, se poate întocmi releveul apartamentului, pe care se evidențiază informațiile necesare.

Acte necesare pentru certificat energetic la case/vile

Pentru locuințe unifamiliale (case / vile) este nevoie de planurile construcției. Și acestea se pot găsi în Cartea tehnică a clădirii, dacă aceasta există.

Dacă aceasta nu există, se poate întocmi releveul clădirii, evidențiind informațiile necesare.

Valabilitate 10 ani de la emitere

Acest document este valabil timp de 10 ani de la data emiterii (înscrisă pe el), cu condiția ca între timp clădirea sau unitatea de clădire (apartamentul) să nu sufere lucrări de renovare majoră care să-i modifice consumurile energetice.

Reglementări legale privind certificatul energetic

Voi prezenta în continuare principalele reglementări care formează cadrul legal pentru acest domeniu:

 • Legea nr. 372 din 2005, republicată privind performanța energetică a clădirilor;
 • Legea nr. 159 din 2013 pentru modificarea și completarea Legii 372/2005 privind eficiența energetică a clădirilor;
 • Ordonanța nr. 13/2016 a Guvernului României pentru modificarea și completarea Legii nr. 372 din 2005 privind performanța energetică a clădirilor;
 • Legea nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372 din 2005 privind performanța energetică a clădirilor.

La acestea se adaugă și alte reglementări tehnice și legale pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Întrebări frecvente (FAQ)

Care este prețul unui certificat energetic emis de către PFA Bărbuță Cătălin-Felix?

Prețurile certificatelor de performanță energetică emise de către PFA Bărbuță Cătălin-Felix sunt urmatoarele: 250 lei pentru o garsoniera, 250 lei pentru apartamente (2..4 camere), iar prețul pentru case pornește de la 400 lei și se stabilește în funcție de suprafața construită, numărul de camere, complexitatee etc.

Cât durează elaborarea certificatului de performanță energetică?

În cazul în care am primit copiile cerute după cele câteva documente ale locuinței și am vizitat clădirea pentru a obține datele necesare, pot să emit actul solicitat în câteva ore (maxim 24 de ore) pentru clădirile din București și județul Ilfov.

Ce se poate întâmpla dacă se vinde un imobil sau un apartament fără să existe un certificat de performanță energetică valabil?

Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără să existe un astfel de document sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil, putând fi atacate în instanță.

5/5 - (54 Voturi)